RIPESS: Visió global de l’economia social solidària: convergències i contrast de conceptes, definicions i marcs de referència

La Coordinadora té especial interès en assumir la tasca de dotar-nos de material documental referit a tots els àmbits de l’Economia Social Solidaria, dels que, com membres i socis de cooperatives, formem part. Per això duem a terme la traducció d’aquests documents, per fer-los més accessibles i per que en podem gaudir en la nostra pròpia llengua.

Aquest document és un esforç al llarg dels anys, per part del RIPESS, per buscar unes definicions comuns per aquells conceptes que ens permeten entendre l’esforç per dotar-nos d’una base teòrica per impulsar la lluita per un món més just. Llegiu-lo, segur que en traureu profit.

Podeu descarregar o llegir-ho en aquest enllaç: