Manifest de La Coordinadora

Manifest (re-fundacional) de La Coordinadora

Ens coordinem:

 • Perquè optem per un tipus d’aprovisionament i de consum col·lectiu més contundent per fer front a la crisi climàtica, el malbaratament energètic, la contaminació de tota mena, l’agroindústria depredadora, les transnacionals, etc., tot bastint una alternativa real dins l’àmbit de l’Economia Social Solidària i el cooperativisme de les persones consumidores
 • Perquè a les nostres cooperatives, decidimentre totes les sòcies– què és el que volem tenir als prestatges per satisfer les nostres ‘veritables’ necessitats vitals; qui i com ho produeix i qui i com ho distribueix, per tal de mantenir una relació directa amb les persones i empreses que ens alimenten de manera justa, transparent, sana i sustentable.
 • Perquè entre totes les cooperatives promovem un consum col·lectiu i selectiu, –organitzat democràticament–, de caire transformador, crític, solidari i sustentable, arrelat al territori, que impulsa la implicació, la cura i l’equitat entre les persones i que està compromès amb el planeta; és a dir, participatiu, ecològic, saludable, de temporada, de proximitat, lliure de transgènia i tòxics agroquímics i minimitzador de residus, respectuós amb la terra i el treball digne, les pràctiques i el saber pagès, el bon tracte animal i la reproducció de la vida; i per tant, enquadrat en l’àmbit de l’agroecologia.
 • Perquè amb la suma del conjunt dels consums selectius que practiquem a les nostres cooperatives podem reduir personalment i col·lectivament la nostra petjada ecològica, alhora que enfortim i avancem cap a la Sobirania Alimentària de tota la gent –pagesa i consumidora– del nostre entorn i, de retruc, solidàriament, la de la gent de la resta de pobles del món; donant suport a la producció local, de temporada, i a les iniciatives compromeses amb el territori.
 • Perquè entre totes podem conèixer millor l’origen i la qualitat dels diversos queviures i productes al nostre abast, com s’han obtingut i la seva traçabilitat, amb total transparència. A més a més, de mantenir un control efectiu sobre la seva qualitat, tant d’origen com final, tot denunciant qualsevol frau que es pogués produir.
 • Perquè cadascuna de les cooperatives, que pertany per igual a les pròpies persones sòcies amb un poder de decisió igualitari i horitzontal, som el resultat d’un projecte i una realitat empresarial –radicalment i democràticament– alternativa: sense afany de lucre, cooperadora i autogestionada, basada en la participació, el consens i la responsabilitat.
 • Perquè mitjançant el suport i l’ajuda mútua de totes ens volem apoderar i re-apoderar per mà dels instruments de la intercooperació en aquells temes i habilitats –com ara compartir canals curts d’aprovisionament i, si fos el cas, sistemes de garantia i compres en comú–, que ens permetin assolir amb més consistència els nostres objectius; procurant, a més, viure bé o més bé i millor, amb menys.
 • Perquè juntes contribuïm, també, a teixir relacions socials i comunitàries (veïnals, institucionals…), que ajuden a transformar l’actual mode de vida (personal i col·lectiu), a través de l’autogestió –el més coherent possible– del nostre consum i de l’activisme social i ambiental, d’acord amb el valors que compartim.
 • Perquè volem treballar per compartir i aconseguir aquells objectius que tinguem en comú amb altres organitzacions i persones afins, sobretot dels àmbits de l’economia social solidària, del consumidorisme ecològic participatiu, de l’agroecologia de la gent (pagesa i consumidora) i de la Sobirania Alimentària; plantejant-ho com una proposta col·lectiva de transformació real, integrant diferents sensibilitats i projectes que serveixin de referent per a noves i diverses iniciatives de canvi, tant als nostres barris com als nostres pobles i ciutats (en conèixer més persones, possibilitem la interacció i les sinergies), promovent, alhora, un accés més igualitari als béns, productes i queviures sustentables, –fruit d’un treball i unes relacions dignes–, que ens duguin cap a una societat justa, tot donant suport al mercat social.
 • Perquè entenem que les opcions i pràctiques de consum crític i co-responsable que fomentem –compromeses en la millora i el benestar tant de les persones com del medi–,  han de tenir cada cop més influència social i econòmica per fer front al sistema convencional de producció i distribució alimentària, tant el vell com el que es pretén ‘renovat’; i substituir, alhora, l’actual sistema econòmic –caduc, injust, predador i malbaratador–, que volem arraconar.
 • Ens coordinem, doncs, per entrellaçar una resposta conjunta a tots els reptes que hem esmentat, amb el convenciment que amb les eines del cooperativisme basat en l’economia social solidària, amb el consumidorisme participatiu, amb el nostre compromís/activisme agroecològic i mediambiental –compartit amb la resta de persones, entitats i organitzacions afins–, tot fent pressió social i institucional, i amb la imprescindible determinació, entre totes, per resoldre-ho, ho podrem aconseguir.